Архив метки: это важно знать

Офіційна заява волонтерів «Станції Харків»

Увага! Шахраї!!!

До нас потрапила інформація, що декілька шахраїв вводять в оману людей, які переїхали з АР Крим та Донбасу.

Вони, шахраї, розказують новим мешканцям міста та області про те, що волонтерська ініціатива «Станція Харків» (СХ) готує таємні списки для отримання безкоштовного житла внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Шахраї стверджують, що волонтери «вписують туди своїх», але є платні варіанти, щоб потрапити до якоїсь черги. Шахраї пропонують людям сплатити внесок у розмірі 10 000 грн (перша сплата у розмірі 6 000 грн) для «швидкого вирішення питання».

Офіційно заявляємо наступне:

 1. СХ та дійсні волонтери або працівники організації не мають жодного відношення до цієї шахрайської схеми;
 2. Ми не готуємо ніяких таємних списків, працюємо максимально відкрито. Більше того, ми не володіємо інформацією щодо існування працюючих державних житлових програм, наявності безкоштовного житла чи його розподілення;
 3. Ми дійсно писали запит до департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, щодо включення двох представників СХ до складу робочої групи з питань розселення ВПО на території Харківської області (лист на їм’я Ю.І. Шпараги від 23 грудня 2016 р.). Але ми досі не маємо підтвердження про створення такої комісії, її робочі процеси та долучення наших представників до неї;
 4. Волонтери СХ змушені звернутися до правоохоронних органів, стосовно шахрайських дій по відношенню до наших бенефіціарів.

Радимо всім, хто вже постраждав від дій шахраїв, звернутися з заявою до поліції (тел.: 102) та всім, хто цікавиться темою житла для своєї родини, бути обачними.

Якщо вам потрібна консультація юристів, звертайтеся за телефоном 050 690 45 16 або за адресою пункту допомоги СХ: вул. Дмитрівська, 20 (з 11 до 17, окрім Нд). Всі консультації – безкоштовні.

Буд ласка, повідомляйте корисну інформацію з цього приводу (телефони, адреси, наявність фото шахраїв, тощо) за номером телефону гарячої лінії СХ – 0 800 302 911 (дзвінки безкоштовні) або за допомогою офіційних онлайн-ресурсів СХ.

Потрібна підтримка з розповсюдження офіційної заяви.
Дякуємо за розуміння, працюємо далі!
З повагою, волонтери «Станція Харків».

Депутаты решили помочь переселенцам с трудоустройством

По сообщению УНИАН, Верховная Рада предусмотрела мероприятия по содействию занятости переселенцам.

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты внутренне перемещенных лиц» (регистрационный номер 1496).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 народных депутатов.

Законом внесены изменения в Закон Украины «О занятости населения».

Законом утверждены мероприятия по содействию занятости внутренне перемещенных лиц. Среди них: компенсация зарегистрированному безработному из числа внутренних перемещенных лиц фактических транспортных расходов на переезд в другую административно-территориальную единицу места трудоустройства, а также расходов для прохождения по направлению территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, предварительного медицинского и наркологического осмотра в соответствии с законодательством, если это необходимо для трудоустройства; компенсация расходов работодателя на оплату труда (но не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц) за трудоустройство зарегистрированных безработных из числа внутренних перемещенных лиц на условиях срочных трудовых договоров длительностью не более шести календарных месяцев, при условии сохранения гарантий занятости такого лица на протяжении периода, который превышает длительность выплаты в два раза.

Длительность компенсации расходов работодателя, который трудоустраивает внутренне перемещенные лица из числа категорий граждан, отмеченных в части первой статье 14 данного Закона, более шести месяцев, но не более двенадцати календарных месяцев, определяется решением региональных координационных комитетов содействия занятости по согласованию с соответствующими территориальными органами центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Также предусматривается компенсация расходов работодателя, который трудоустраивает зарегистрированных безработных из числа внутренних перемещенных лиц сроком не менее чем на двенадцать календарных месяцев, на переподготовку и повышение квалификации таких лиц. Сумма компенсации устанавливается в пределах стоимости учебы по переподготовке и повышению квалификации, но не может превышать десятикратный размер прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленного законом на дату осуществления работодателем такой оплаты.

Законом предусмотрено, что финансирование мероприятий по содействию занятости, определенных этой статьей, осуществляется в пределах средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и Фонда социальной защиты инвалидов Украины (в случае трудоустройства инвалида, зарегистрированного в установленном порядке в качестве безработного, и которому помощь по безработице назначена в соответствии с частью второй статьи 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы») после трудоустройства зарегистрированных безработных из числа внутренних перемещенных лиц по направлениям территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

В соответствии с законом, порядок осуществления мероприятий содействия занятости, возвращения средств, направленных на финансирование таких мероприятий, в случае нарушения гарантий занятости для лиц, указанных в этой статье, определяется Кабинетом министров Украины.

Законом предусмотрено, что право на однократное получение ваучера для поддержки конкурентоспособности путем переподготовки, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям для приоритетных видов экономической деятельности имеют: лица в возрасте старше 45 лет, страховой стаж которых составляет не менее 15 лет, до достижения установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионного возраста; лица, уволенные с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в связи с сокращением численности, штата или по состоянию здоровья до достижения ими установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионного возраста, при наличии выслуги не менее 10 лет, которые не приобрели права на пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Также такое право имеют лица, уволенные с военной службы после участия в проведении антитеррористической операции, из числа инвалидов до получения права на пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»; внутренне перемещенные лица работоспособного возраста при отсутствии подходящей работы.

Также законом внесены изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы». В частности, предусмотрено, что внутренне перемещенным лицам после поступления документов и сведений о страховом стаже, заработной плате (доходе) решение о назначении помощи по безработице пересматривается в соответствии с законодательством. Порядок выдачи государственной службой занятости ваучеров утверждается Кабинетом министров.

Перечень профессий, специальностей, направлений на подготовку и повышение квалификации, для учебы по которым может быть выдан ваучер, утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере трудовых отношений, социальной защиты населения.

Кроме того, законом внесены изменения в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». В соответствии с изменениями, зарегистрированному (взятому на учет) внутренне перемещенному лицу, которое имеет необходимые документы для получения статуса безработного, но не может предоставить данные о заработной плате (доходе) с последнего места работы, помощь по безработице назначается с учетом данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

на У

Трудоустройство ВПЛ

Начиная поиск работы на новом месте помните – Кодексом законов о труде очерчен четкий перечень документов, которые работодатель имеет право требовать от потенциального работника. Такими документами являются:

 •  Для неквалифицированной работы (грузчик, упаковщик, уборщица и т.п. ) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и трудовая книжка.
 • В случае, если работа требует специального образования – документы, подтверждающие образование (квалификацию, специальность), для некоторых видов работ – документы о состоянии здоровья (санкнижка) (ст.ст.24, 25 КзоТ Украины).

Если работодатель требует каких-то дополнительных документов – такое требование является незаконным и скорее всего он просто ищет причину не взять Вас на работу.

Как быть с трудовой?

 • Если Ваша трудовая закрыта, но осталась на предыдущем месте работы, согласно Приказа Минсоцполитики от 06.10.2014 г. № 720/1642/5 на новом месте работы Вы можете открыть дубликат трудовой книжки.
 • Если вы выехали с территории проведения АТО, не имея возможности закрыть трудовые отношения по предыдущему месту работы, но трудовая у вас на руках — с помощью специалистов городского центра занятости Вы можете закрыть трудовую и официально устроиться на новую работу или встать на учет в центре занятости как временно безработный.
 • Если Вы не успели уволиться с места работы до выезда, то можно подать исковое заявление в суд по месту нынешнего фактического проживания О прерывании договорных рабочих отношений в одностороннем порядке, в виду сложившейся ситуации. Суд рассматривает такие иски быстро и выдает на руки решение. А на новом месте работы, Вы открываете дубликат трудовой книжки, где предыдущий стаж записывается с пометкой «со слов».
По вопросам трудоустройства вы также можете обратиться к нашим специалистам.
ул. Карла Маркса 2/15. Пн-Сб, 11-17, +38 (093) 513-10-09

 

ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ ЗОНЫ АТО

(Постановление КМУ № 509 от 01.10.2014 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції»)

 1. Обратитесь в ближайший орган социальной защиты населения при районной госадминистрации или исполнительном органе городского (районного) совета с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность).
  В случае утери документа, удостоверяющего личность, предъявляется временное удостоверение (подтверждающее личность гражданина Украины), выданное территориальным подразделением ДМС (государственной миграционной службой) по месту фактического пребывания – ВЫДАЕТСЯ В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ
 1. Заполните ЗАЯВЛЕНИЕ установленного образца (сведения о детях вносятся в заявление  и справку одного из родителей или законного представителя/опекуна)
 2. Справка о взятии на учет ВПЛ выдается БЕСПЛАТНО в ДЕНЬ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ (с подписью уполномоченного лица и печатью соответствующего уполномоченного органа)
 3. В случае изменения места фактического проживания или утери полученной ранее справки необходимо обратиться в орган социальной защиты (по новому месту проживания) для замены справки или в тот же орган социальной защиты для выдачи дубликата
 4. ПОМНИТЕ! В выдаче справки может быть отказано ТОЛЬКО при отсутствии документа, удостоверяющего личность гражданина Украины, перемещающегося из зоны АТО (до восстановления документов), или при отсутствии обстоятельств, вызвавших вынужденное переселение из зоны АТО.

ПРИ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СПРАВКИ О РЕГИСТРАЦИИ ТРЕБУЙТЕ ПИСЬМЕННОГО УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИЧИНАХ ОТКАЗА (п.8 Постановления КМУ № 509 от 01.10.12014)

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 0 800 507 309

(093) 338 91 60 – бесплатная юридическая помощь переселенцам из зоны АТОКонсультационный пункт Станции Харьков — ул. Дмитриеская. 29 (пн.-сб. 11:00-17:00)

Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 4 листопада 2014 року

Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях

{Рішення введено в дію Указом Президента № 875/2014 від 14.11.2014}

Розглянувши суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в Донецькій та Луганській областях, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Довести до відома громадян України, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх посадових і службових осіб, що будь-які органи, їх посадові та службові особи, утворені, обрані, сформовані та призначені за результатами так званих виборів 2 листопада 2014 року, які проводилися в окремих районах Донецької та Луганської областей, є такими, що утворені, обрані, сформовані, призначені і діють усупереч Конституції та законам України.

2. Підтримати пропозицію Президента України щодо внесення ним у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України як невідкладного законопроекту про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

3. Кабінету Міністрів України:

1) невідкладно забезпечити:

а) встановлення порядку надання гуманітарної допомоги населенню Донецької та Луганської областей, передбачивши, зокрема, її маркування державною символікою України;

б) удосконалення реалізації державної інформаційної політики, зокрема щодо активізації роботи з інформування суспільства про військово-політичну ситуацію в державі та про вживані органами державної влади України заходи щодо надання гуманітарної допомоги населенню окремих територій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

2) у тижневий строк:

а) опрацювати питання щодо визначення джерел фінансування розрахунків за спожиті енергоносії, заходів з формування та надання гуманітарної допомоги населенню, яке проживає на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також ужити заходів стосовно забезпечення безперебійного електро- та газопостачання на інших територіях Донецької та Луганської областей;

б) ужити заходів щодо:

припинення на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях діяльності державних підприємств, установ та організацій, їх філій (відділень), представництв; евакуації працівників (за їх згодою); вивезення в разі можливості майна та документації;

переведення державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з окремих територій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях на роботу в іншу місцевість;

в) забезпечити, з метою недопущення збільшення заборгованості з оплати за поставлені енергоносії, затвердження особливого порядку централізованого обліку постачання енергоносіїв на окремі території у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та оплати енергоносіїв всіма категоріями споживачів;

3) забезпечити у двотижневий строк утворення міжвідомчої комісії з питань перевірки стану оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також щомісячне інформування Президента України про результати роботи цієї міжвідомчої комісії;

4) у місячний строк:

а) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей взаєморозрахунків Державного бюджету України з місцевими бюджетами;

б) опрацювати питання:

запровадження особливого порядку обліку платників податків та сплати ними податків, зборів до бюджетів під час провадження господарської діяльності на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

спрощення процедури проведення відновлювальних робіт на території Донецької та Луганської областей;

в) ужити в установленому порядку заходів щодо протидії намаганням маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в державі, насамперед у Донецькій і Луганській областях;

5) забезпечити у двомісячний строк затвердження комплексної програми перепідготовки та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

4. Міністерству юстиції України:

1) невідкладно вжити заходів для забезпечення переміщення органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України, засуджених та осіб, узятих під варту, з окремих територій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях до інших регіонів України, а також внести пропозиції щодо амністії осіб, які відбувають покарання в цих установах і засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості;

2) ужити заходів щодо внесення в установленому порядку пропозицій про переведення суддів із судів, розташованих на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, до судів, розташованих на іншій території України.

5. Міністерству фінансів України внести у тижневий строк у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект концепції функціонування фінансової системи України в умовах існування вільної економічної зони «Крим» та з урахуванням цього рішення.

6. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України:

1) забезпечити невідкладно:

а) разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, за участю енергогенеруючих та енергопостачальних компаній проведення ремонтних і відновлювальних робіт на об'єктах енергетики Донецької та Луганської областей, які зазнали руйнувань і пошкоджень;

6) проведення комплексу необхідних ремонтних і відновлювальних робіт на об'єктах газо- та теплопостачання в Донецькій і Луганській областях;

2) інформувати щотижня Президента України стосовно стану та проблемних питань енергозабезпечення територій Донецької та Луганської областей.

7. Міністерству закордонних справ України:

1) разом із Міністерством юстиції України:

а) забезпечити відповідно до статті 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у тижневий строк:

направлення заяви від імені України на адресу Генерального секретаря Ради Європи про вжиття Україною на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях у зв'язку з наявною суспільною небезпекою, яка загрожує життю нації, заходів, що відступають від зобов'язань України за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

інформування Генерального секретаря Ради Європи про вжиті Україною заходи та причини їх застосування;

б) здійснювати періодичне, але не рідше разу на місяць, інформування Генерального секретаря Ради Європи про стан безпекової ситуації в Донецькій та Луганській областях;

2) забезпечити інформування світової спільноти, впливових іноземних політичних, урядових, бізнесових та культурних кіл, а також іноземних засобів масової інформації про причини відступу України на підставі статті 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від зобов'язань за цією Конвенцією, а також про вжиті Україною заходи щодо подолання складної безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях.

8. Запропонувати Національному банку України вжити у місячний строк заходів щодо припинення обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності та населенню на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Голова Ради національної 
безпеки і оборони України      П.ПОРОШЕНКО

Кабмин планирует разработать план по реинтеграции внутренних беженцев

Кабинет министров Украины планирует разработать национальный план по реинтеграции внутренне перемещенных лиц. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, передает корреспондент РБК-Украина.

ПОРЯДОК оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 жовтня 2014 р. № 509

ПОРЯДОК 
оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

1. Цей Порядок регулює механізм видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції (далі — довідка).

Читать далее ПОРЯДОК оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції 

Визначено міністрів, які куруватимуть питання переселенців і Криму

Віце-прем’єр-міністр – міністр культури В’ячеслав Кириленко відповідатиме за гуманітарні питання, зокрема культуру, освіту та науку, спорт та туризм, охорону здоров’я, питання соціальної політики. У його компетенції перебуватимуть питання соціального захисту осіб, які переміщуються з Луганської та Донецької областей у зв’язку з проведенням там антитерористичної операції (АТО), а також питання соцзахисту осіб, котрі проживають в цих регіонах. 

ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 509 Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. № 509 
Київ

Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, що додається.

2. Міністерству соціальної політики вжити заходів для створення та ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Прем'єр-міністр України                                А.ЯЦЕНЮК