Рейтинг ОТГ

Сьогодні реформа децентралізації влади в Україні, яка триває вже більше семи років, виходить на новий якісний рівень. В минулому році формат функціонування органів місцевого самоврядування в режимі об’єднаних територіальних громад був поширений на всю територію країни. Але механістичне укрупнення територіальних громад, яке дуже часто подається магістральним напрямком цієї реформи, дуже зрідка супроводжується впровадженням сучасних технологій публічного управління. На жаль, реформатори та місцеві посадовці вбачають наслідком реформи передусім акумуляцію більших ресурсів, а не збільшення можливостей для реалізації прав громадян. Тому ця реформа поки що не спричинила собою впровадження в практику діяльності органів влади сучасних технологій публічного управління (зокрема, механізмів демократії участі, які на сьогодні є найзатребуваними). Поки що децентралізація не йде пліч о пліч із демократією.

Для оцінки ступеня впровадження інструментів партисипативної демократії в Харківській області Волонтерська ініціатива «Станція Харків» оцінила об’єднані територіальні громади регіону. Експерти організації перевірила наявність і ОТГ інфраструктури для процедур участі громадян в місцевому самоврядуванні. Для оцінювання були обрані громади, які об’єдналися в добровільному порядку впродовж 2015-2019 рр. Ці громади мали досить часу і досить коштів, щоб впровадити у себе інструменти участі громадян у прийнятті управлінських рішень. Таких громад в Харківській області 18.

В ході оцінювання в кожній громаді було перевірено наявність наступних інструментів демократії участі:

  1. На офіційному веб-сайті міської/сільської/селищної ради розміщуються і зберігаються результати поіменних голосувань депутатів, як того вимагає ч. 3 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  2. На офіційному веб-сайті міської/сільської/селищної ради розміщено форма запиту на публічну інформацію, як того вимагає ч. 6 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
  3. Статут територіальної громади визначає порядок організації громадських слухань, як того вимагає ч. 4 ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  4. Статут територіальної громади визначає порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання, як це передбачено ч. 3 ст. 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
  5. Через офіційний веб-сайт до міської/сільської/селищної ради можна звернутися з електронними петиціями, як того вимагає ст. 23-1 Закону України «Про звернення громадян».
  6. Статут територіальної громади визначає порядок внесення на розгляд ради місцевої ініціативи, як це передбачено ч. 2 ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

З вісімнадцяти оцінених громад Харківської області всі ці вимоги дотримані тільки в Мерефі та в Малинівці. Зовсім трохи відстали від лідерів Лозівська, Ізюмська та Старосалтівська територіальні громади. Гірше всього ситуація у Великому Бурлуку, Осколі та Старовірівці – в цих об’єднаних громадах відсутні майже всі із зазначених інструментів демократії участі.

Найпоширенішим інструментом партисипативної демократії в ОТГ Харківської області виявилися електронні петиції – їх можна подати в 13 громадах. Щоправда, далеко не скрізь цей інструмент «інстальовано» правильно.