Архив метки: это важно знать

anketa

Офіційна заява волонтерів «Станції Харків»

Увага! Шахраї!!!

До нас потрапила інформація, що декілька шахраїв вводять в оману людей, які переїхали з АР Крим та Донбасу.

Вони, шахраї, розказують новим мешканцям міста та області про те, що волонтерська ініціатива «Станція Харків» (СХ) готує таємні списки для отримання безкоштовного житла внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Шахраї стверджують, що волонтери «вписують туди своїх», але є платні варіанти, щоб потрапити до якоїсь черги. Шахраї пропонують людям сплатити внесок у розмірі 10 000 грн (перша сплата у розмірі 6 000 грн) для «швидкого вирішення питання».

Офіційно заявляємо наступне:

 1. СХ та дійсні волонтери або працівники організації не мають жодного відношення до цієї шахрайської схеми;
 2. Ми не готуємо ніяких таємних списків, працюємо максимально відкрито. Більше того, ми не володіємо інформацією щодо існування працюючих державних житлових програм, наявності безкоштовного житла чи його розподілення;
 3. Ми дійсно писали запит до департаменту соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації, щодо включення двох представників СХ до складу робочої групи з питань розселення ВПО на території Харківської області (лист на їм’я Ю.І. Шпараги від 23 грудня 2016 р.). Але ми досі не маємо підтвердження про створення такої комісії, її робочі процеси та долучення наших представників до неї;
 4. Волонтери СХ змушені звернутися до правоохоронних органів, стосовно шахрайських дій по відношенню до наших бенефіціарів.

Радимо всім, хто вже постраждав від дій шахраїв, звернутися з заявою до поліції (тел.: 102) та всім, хто цікавиться темою житла для своєї родини, бути обачними.

Якщо вам потрібна консультація юристів, звертайтеся за телефоном 050 690 45 16 або за адресою пункту допомоги СХ: вул. Дмитрівська, 20 (з 11 до 17, окрім Нд). Всі консультації – безкоштовні.

Буд ласка, повідомляйте корисну інформацію з цього приводу (телефони, адреси, наявність фото шахраїв, тощо) за номером телефону гарячої лінії СХ – 0 800 302 911 (дзвінки безкоштовні) або за допомогою офіційних онлайн-ресурсів СХ.

Потрібна підтримка з розповсюдження офіційної заяви.
Дякуємо за розуміння, працюємо далі!
З повагою, волонтери «Станція Харків».

Депутаты решили помочь переселенцам с трудоустройством

По сообщению УНИАН, Верховная Рада предусмотрела мероприятия по содействию занятости переселенцам.

Верховная Рада приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты внутренне перемещенных лиц» (регистрационный номер 1496).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 народных депутатов.

Законом внесены изменения в Закон Украины «О занятости населения».

Законом утверждены мероприятия по содействию занятости внутренне перемещенных лиц. Среди них: компенсация зарегистрированному безработному из числа внутренних перемещенных лиц фактических транспортных расходов на переезд в другую административно-территориальную единицу места трудоустройства, а также расходов для прохождения по направлению территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, предварительного медицинского и наркологического осмотра в соответствии с законодательством, если это необходимо для трудоустройства; компенсация расходов работодателя на оплату труда (но не выше среднего уровня заработной платы, сложившегося в соответствующем регионе за прошлый месяц) за трудоустройство зарегистрированных безработных из числа внутренних перемещенных лиц на условиях срочных трудовых договоров длительностью не более шести календарных месяцев, при условии сохранения гарантий занятости такого лица на протяжении периода, который превышает длительность выплаты в два раза.

Длительность компенсации расходов работодателя, который трудоустраивает внутренне перемещенные лица из числа категорий граждан, отмеченных в части первой статье 14 данного Закона, более шести месяцев, но не более двенадцати календарных месяцев, определяется решением региональных координационных комитетов содействия занятости по согласованию с соответствующими территориальными органами центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Также предусматривается компенсация расходов работодателя, который трудоустраивает зарегистрированных безработных из числа внутренних перемещенных лиц сроком не менее чем на двенадцать календарных месяцев, на переподготовку и повышение квалификации таких лиц. Сумма компенсации устанавливается в пределах стоимости учебы по переподготовке и повышению квалификации, но не может превышать десятикратный размер прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленного законом на дату осуществления работодателем такой оплаты.

Законом предусмотрено, что финансирование мероприятий по содействию занятости, определенных этой статьей, осуществляется в пределах средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и Фонда социальной защиты инвалидов Украины (в случае трудоустройства инвалида, зарегистрированного в установленном порядке в качестве безработного, и которому помощь по безработице назначена в соответствии с частью второй статьи 22 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы») после трудоустройства зарегистрированных безработных из числа внутренних перемещенных лиц по направлениям территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

В соответствии с законом, порядок осуществления мероприятий содействия занятости, возвращения средств, направленных на финансирование таких мероприятий, в случае нарушения гарантий занятости для лиц, указанных в этой статье, определяется Кабинетом министров Украины.

Законом предусмотрено, что право на однократное получение ваучера для поддержки конкурентоспособности путем переподготовки, специализации, повышения квалификации по профессиям и специальностям для приоритетных видов экономической деятельности имеют: лица в возрасте старше 45 лет, страховой стаж которых составляет не менее 15 лет, до достижения установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионного возраста; лица, уволенные с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в связи с сокращением численности, штата или по состоянию здоровья до достижения ими установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсионного возраста, при наличии выслуги не менее 10 лет, которые не приобрели права на пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Также такое право имеют лица, уволенные с военной службы после участия в проведении антитеррористической операции, из числа инвалидов до получения права на пенсию в соответствии с Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц»; внутренне перемещенные лица работоспособного возраста при отсутствии подходящей работы.

Также законом внесены изменения в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы». В частности, предусмотрено, что внутренне перемещенным лицам после поступления документов и сведений о страховом стаже, заработной плате (доходе) решение о назначении помощи по безработице пересматривается в соответствии с законодательством. Порядок выдачи государственной службой занятости ваучеров утверждается Кабинетом министров.

Перечень профессий, специальностей, направлений на подготовку и повышение квалификации, для учебы по которым может быть выдан ваучер, утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере трудовых отношений, социальной защиты населения.

Кроме того, законом внесены изменения в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». В соответствии с изменениями, зарегистрированному (взятому на учет) внутренне перемещенному лицу, которое имеет необходимые документы для получения статуса безработного, но не может предоставить данные о заработной плате (доходе) с последнего места работы, помощь по безработице назначается с учетом данных Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

на У

Трудоустройство ВПЛ

Начиная поиск работы на новом месте помните – Кодексом законов о труде очерчен четкий перечень документов, которые работодатель имеет право требовать от потенциального работника. Такими документами являются:

 •  Для неквалифицированной работы (грузчик, упаковщик, уборщица и т.п. ) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и трудовая книжка.
 • В случае, если работа требует специального образования – документы, подтверждающие образование (квалификацию, специальность), для некоторых видов работ – документы о состоянии здоровья (санкнижка) (ст.ст.24, 25 КзоТ Украины).

Если работодатель требует каких-то дополнительных документов – такое требование является незаконным и скорее всего он просто ищет причину не взять Вас на работу.

Как быть с трудовой?

 • Если Ваша трудовая закрыта, но осталась на предыдущем месте работы, согласно Приказа Минсоцполитики от 06.10.2014 г. № 720/1642/5 на новом месте работы Вы можете открыть дубликат трудовой книжки.
 • Если вы выехали с территории проведения АТО, не имея возможности закрыть трудовые отношения по предыдущему месту работы, но трудовая у вас на руках — с помощью специалистов городского центра занятости Вы можете закрыть трудовую и официально устроиться на новую работу или встать на учет в центре занятости как временно безработный.
 • Если Вы не успели уволиться с места работы до выезда, то можно подать исковое заявление в суд по месту нынешнего фактического проживания О прерывании договорных рабочих отношений в одностороннем порядке, в виду сложившейся ситуации. Суд рассматривает такие иски быстро и выдает на руки решение. А на новом месте работы, Вы открываете дубликат трудовой книжки, где предыдущий стаж записывается с пометкой «со слов».
По вопросам трудоустройства вы также можете обратиться к нашим специалистам.
ул. Карла Маркса 2/15. Пн-Сб, 11-17, +38 (093) 513-10-09

 

Кабмин планирует разработать план по реинтеграции внутренних беженцев

Кабинет министров Украины планирует разработать национальный план по реинтеграции внутренне перемещенных лиц. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, передает корреспондент РБК-Украина.

Визначено міністрів, які куруватимуть питання переселенців і Криму

Віце-прем’єр-міністр – міністр культури В’ячеслав Кириленко відповідатиме за гуманітарні питання, зокрема культуру, освіту та науку, спорт та туризм, охорону здоров’я, питання соціальної політики. У його компетенції перебуватимуть питання соціального захисту осіб, які переміщуються з Луганської та Донецької областей у зв’язку з проведенням там антитерористичної операції (АТО), а також питання соцзахисту осіб, котрі проживають в цих регіонах. 

Как правильно оформить справки и адресную помошь? Инструкция для переселенцев

Данные разъяснения подготовлены совместно юристами ОО «Донбасс СОС» и ОО «Правозахисна Рада»

Оригинальная публикация на сайте http://donbasssos.org/

Posted on 26.11.2014 by  

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ СПРАВКИ О ВЗЯТИИ НА УЧЕТ ЛИЦА, КОТОРОЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ С ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ИЛИ РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ АТО

(Постановление КМ № 509 от 01.10.2014 г.)

Вопрос Ответ Комментарии
Куда обращаться, что бы стать на учет и получить справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) УТСЗН того района, где фактически проживает перемещенное лицо (ВПЛ) ВПЛ обязано при смене фактического места нахождения обратиться за новой справкой в ближайшее отделение УТСЗН. Несовершеннолетние дети указываются в справке одного из родителей
Кто получает справку ВПЛ. Граждане Украины — Лица, перемещенные с территории проведения АТО либо АР Крым имеющие регистрацию в данных регионах (штамп в паспорте) на момент обращения В случае фактического постоянного места жительства в указанных районах, но отсутствия регистрации необходимо доказывать факт нахождения и вынужденного перемещения. Это может быть трудовые отношения, аренда жилья и т.д. 
Кем и какие документы подаются? Для получения справки совершеннолетнее лицо самостоятельно обращается в УТСЗН и подает:

— заявление установленного образца

— Предъявляет паспорт или другое удостоверение личности (при отсутствии документов обращается в миграционную службу, которая в течении 1-го дня выдает временное удостоверение)

В случае обращения за справкой законных представителей (опекуны, попечители) дополнительно нужны документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.

Никакие документы, кроме установленных постановлением не требуются!

Сроки выдачи справки? В день обращения ВПЛ бесплатно выдается справка, которая подписывается уполномоченным лицом и заверяется синей печатью.
В каком случае отказывают в выдачи справки? В выдаче справки и постановке на учет отказывают:

— отсутствуют обстоятельства для перемещения

— утерян документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины.

Отказ на основании отсутствия справки из ЖЕКа по фактическому месту нахождению, трудовой книжки, оригиналов свидетельства о браке, оригинала идентификационного кода и т.д. является НЕЗАКОННЫМ!
Общая информация ВПЛ обязанпри смене фактического места нахождения обратиться за новой справкой в ближайшее отделение УТСЗН.   Несовершеннолетние дети указываются в справке одного из родителей
Что делать если отказываются принимать документы либо требуют дополнительные документы не указанные в постановлении КМУ. В случае требования работниками УТСЗН дополнительных документов, кроме предусмотренных постановлением КМУ, необходимо требовать письменный отказ с причинами и сообщать о нарушениях на горячие линии Правительственная горячая линия 0-800-507-309

 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ С ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ИЛИ РАЙОНА ПРОВЕДЕНИЯ АТО

(Постановление КМУ № 505 от 01.10.2014г.)

Вопрос Ответ Комментарии
Что такое адресная помощь лицам, перемещенным с АР Крым и территории проведения АТО, размер помощи. Общая информация Адресная помощь предусматривает компенсацию жилищно — коммунальных услуг ВПЛ. Денежная помощь назначается на семью и выплачивается одному из ее членов. На трудоспособное лицо размер помощи составляет 442грн. в месяц, нетрудоспособное лицо – 884грн. в месяц, но не более чем 2400грн. в месяц на семью. Помощь выплачивается ежемесячно в течение 6 месяцев с момента обращения. Адресную помощь можно оформить каждому члену семьи самостоятельно.

Кому положена помощь? Граждане Украины — Лица, перемещенные с территории проведения АТО либо АР Крым имеющие регистрацию в данных регионах (штамп в паспорте) на момент обращения и ставших на учет в УТСЗН. (получили справку ВПЛ)
Куда обращаться? Помощь назначает и выплачивает УТСЗН того района, где проживает перемещенное лицо (ВПЛ) Обычно заявление на помощь подается вместе с заявлением на получение статуса ВПЛ.
Кем и какие документы подаются? Уполномоченный представитель семьи подает:

— Заявление установленной формы

— Предъявляет справки о взятии на учет как ВПЛ и оригинал своего паспорта

— копия свидетельства о браке, копии свидетельств о рождении детей.

— письменное согласие о выплате помощи представителю семьи от других членов семьи и согласие на обработку персональных данных.

— банковские реквизиты, на которые будет перечисляться помощь.

Счет в банке должен быть открыт на территории подконтрольной Украине перед обращением за помощью. В банке необходимо взять справку с реквизитами своего счета.
В каких случаях отказывают в назначении помощи
 1. В собственности у ВПЛ имеется жилье на территории подконтрольной Украине
 2. В собственности есть два и больше транспортных средств
 3. У ВПЛ имеется депозит в размере более чем 12 180грн.
Помощь назначают,если в собственности есть 2 и больше ТС иностранного производства, которым более 15 лет, ТС отечественного производства, которым более 10 лет. ТС получены на льготных условиях через уполномоченные органы (например авто для инвалидов)
В каких случаях прекращают выплату помощи?
 1. Трудоспособное неработающее лицо не устроилось официально на работу в течение2 месяцев с дня обращения за помощью либо находится в трудовых отношениях с работодателем на территории проведения АТО или АР Крыма в 3 и 4 месяцах получает 50% от размера помощи с 5 месяца выплата помощи прекращается
Для получения помощи на протяжении 6 месяцев необходимо трудоустроиться на работу официально через трудовую книжку либо трудовой договор на территории подконтрольной Украине.

В случае трудоустройства необходимо проинформировать УТСЗН где оформлялась помощь.

Что делать если отказываются принимать документы либо требуют дополнительные документы не указанные в постановлении КМУ. В случае требования работниками УТСЗН дополнительных документов, кроме предусмотренных постановлением КМУ, необходимо требовать письменный отказ с причинами и сообщать о нарушениях на горячие линии Правительственная горячая линия 0-800-507-309

logo3

Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях

РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 4 листопада 2014 року

Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях

{Рішення введено в дію Указом Президента № 875/2014 від 14.11.2014}

Розглянувши суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в Донецькій та Луганській областях, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Довести до відома громадян України, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх посадових і службових осіб, що будь-які органи, їх посадові та службові особи, утворені, обрані, сформовані та призначені за результатами так званих виборів 2 листопада 2014 року, які проводилися в окремих районах Донецької та Луганської областей, є такими, що утворені, обрані, сформовані, призначені і діють усупереч Конституції та законам України.

2. Підтримати пропозицію Президента України щодо внесення ним у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України як невідкладного законопроекту про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

3. Кабінету Міністрів України:

1) невідкладно забезпечити:

а) встановлення порядку надання гуманітарної допомоги населенню Донецької та Луганської областей, передбачивши, зокрема, її маркування державною символікою України;

б) удосконалення реалізації державної інформаційної політики, зокрема щодо активізації роботи з інформування суспільства про військово-політичну ситуацію в державі та про вживані органами державної влади України заходи щодо надання гуманітарної допомоги населенню окремих територій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

2) у тижневий строк:

а) опрацювати питання щодо визначення джерел фінансування розрахунків за спожиті енергоносії, заходів з формування та надання гуманітарної допомоги населенню, яке проживає на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також ужити заходів стосовно забезпечення безперебійного електро- та газопостачання на інших територіях Донецької та Луганської областей;

б) ужити заходів щодо:

припинення на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях діяльності державних підприємств, установ та організацій, їх філій (відділень), представництв; евакуації працівників (за їх згодою); вивезення в разі можливості майна та документації;

переведення державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з окремих територій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях на роботу в іншу місцевість;

в) забезпечити, з метою недопущення збільшення заборгованості з оплати за поставлені енергоносії, затвердження особливого порядку централізованого обліку постачання енергоносіїв на окремі території у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та оплати енергоносіїв всіма категоріями споживачів;

3) забезпечити у двотижневий строк утворення міжвідомчої комісії з питань перевірки стану оперативного обладнання територій, прилеглих до району проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також щомісячне інформування Президента України про результати роботи цієї міжвідомчої комісії;

4) у місячний строк:

а) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей взаєморозрахунків Державного бюджету України з місцевими бюджетами;

б) опрацювати питання:

запровадження особливого порядку обліку платників податків та сплати ними податків, зборів до бюджетів під час провадження господарської діяльності на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях;

спрощення процедури проведення відновлювальних робіт на території Донецької та Луганської областей;

в) ужити в установленому порядку заходів щодо протидії намаганням маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації про суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в державі, насамперед у Донецькій і Луганській областях;

5) забезпечити у двомісячний строк затвердження комплексної програми перепідготовки та працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

4. Міністерству юстиції України:

1) невідкладно вжити заходів для забезпечення переміщення органів і установ Державної кримінально-виконавчої служби України, засуджених та осіб, узятих під варту, з окремих територій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях до інших регіонів України, а також внести пропозиції щодо амністії осіб, які відбувають покарання в цих установах і засуджені за злочини невеликої та середньої тяжкості;

2) ужити заходів щодо внесення в установленому порядку пропозицій про переведення суддів із судів, розташованих на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, до судів, розташованих на іншій території України.

5. Міністерству фінансів України внести у тижневий строк у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект концепції функціонування фінансової системи України в умовах існування вільної економічної зони «Крим» та з урахуванням цього рішення.

6. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України:

1) забезпечити невідкладно:

а) разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, за участю енергогенеруючих та енергопостачальних компаній проведення ремонтних і відновлювальних робіт на об'єктах енергетики Донецької та Луганської областей, які зазнали руйнувань і пошкоджень;

6) проведення комплексу необхідних ремонтних і відновлювальних робіт на об'єктах газо- та теплопостачання в Донецькій і Луганській областях;

2) інформувати щотижня Президента України стосовно стану та проблемних питань енергозабезпечення територій Донецької та Луганської областей.

7. Міністерству закордонних справ України:

1) разом із Міністерством юстиції України:

а) забезпечити відповідно до статті 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у тижневий строк:

направлення заяви від імені України на адресу Генерального секретаря Ради Європи про вжиття Україною на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції у Донецькій і Луганській областях у зв'язку з наявною суспільною небезпекою, яка загрожує життю нації, заходів, що відступають від зобов'язань України за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

інформування Генерального секретаря Ради Європи про вжиті Україною заходи та причини їх застосування;

б) здійснювати періодичне, але не рідше разу на місяць, інформування Генерального секретаря Ради Європи про стан безпекової ситуації в Донецькій та Луганській областях;

2) забезпечити інформування світової спільноти, впливових іноземних політичних, урядових, бізнесових та культурних кіл, а також іноземних засобів масової інформації про причини відступу України на підставі статті 15 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від зобов'язань за цією Конвенцією, а також про вжиті Україною заходи щодо подолання складної безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях.

8. Запропонувати Національному банку України вжити у місячний строк заходів щодо припинення обслуговування банками рахунків, у тому числі карткових, відкритих суб'єктам господарювання всіх форм власності та населенню на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

Голова Ради національної 
безпеки і оборони України      П.ПОРОШЕНКО

logo3

ПОРЯДОК оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 жовтня 2014 р. № 509

ПОРЯДОК 
оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції

1. Цей Порядок регулює механізм видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції (далі — довідка).

Читать далее 

logo3

ПОСТАНОВА від 1 жовтня 2014 р. № 509 Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 1 жовтня 2014 р. № 509 
Київ

Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, що додається.

2. Міністерству соціальної політики вжити заходів для створення та ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Прем'єр-міністр України                                А.ЯЦЕНЮК