O NAS

Stacja „Charków” – to publiczna inicjatywa, stworzona z zamiarem niesienia pomocy przesiedleńcom ze strefy ATO (Antyterrorystyczna Operacja na Wschodzie Ukrainy). Stacja „Charków” jest niekomercyjną i niepolityczną strukturą, która jednoczy i koordynuje wysiłki mnóstwa wolontariuszy oraz publicznych, pomniejszych organizacji. Zajmują się one pomocą przesiedleńcom, oferując różne formy i środki wsparcia, tj.: ewakuacja, rozlokowanie ludzi, pomoc humanitarna, wsparcie informacyjne, medyczne, pomoc socjalna itd.

Zadania Stacji

Naczelnym zadaniem Stacji Charków jest udzielanie pomocy ludziom znajdującym się na terenie własnego kraju, którzy byli zmuszeni nagle opuścić własne domy, w wyniku konfliktu zbrojnego. Pomoc powinna być wyświadczana bez dyskryminacji i niezależnie od etnicznej i rasowej przynależności, wiary i przekonań politycznych osób potrzebujących.

Kolejne zasadnie to dbałość o ochronę praw człowieka, zasad lekarskiej etyki i podtrzymywanie humanitarnej postawy. Na tej podstawie wolontariusze żądają od działających na terytorium kraju organów państwowych całkowitej swobody podczas realizacji swojej dobroczynnej działalności.

 

Do zadań Stacji należy także podtrzymywanie prawodawstwa Ukrainy i prowadzenie pracy pedagogicznej dla osób, które potrzebują pomocy w zakresie podniesienia poziomu swojej wiedzy, a także tłumaczenie treści artykułów Konstytucji Ukrainy i Kodeksu Karnego Ukrainy, które dotyczą praw obywateli do interwencji w przypadku naruszania porządku ustalonego przez Konstytucję Ukrainy (artykuł 110 UK).

 

Wolontariusze i uczestnicy organizacji zobowiązani są do wykazywania się profesjonalizmem i kierowania się zasadami etycznymi, w celu zachowania możliwie całkowitej niezależności od wszystkich sił politycznych, religijnych i ekonomicznych.

 

Wszyscy dobrowolni uczestnicy organizacji muszą uświadamiać sobie ryzyko, które jest zwiazane z ich działalnością.

This post is also available in: angielski, rosyjski

Актуальная помощь переселенцам из АРК и зоны боевых действий